Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

De gegevens die u aan Teunis de Jong Tuinen verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. U geeft Teunis de Jong Tuinen het recht om u via e-mail, post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Teunis de Jong Tuinen, één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Teunis de Jong Tuinen gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online uitschrijven, bijvoorbeeld voor de ontvangst van onze elektronische nieuwsbrief. Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen met Teunis de Jong Tuinen. Met vragen of opmerkingen over onze site of over uw ervaringen met onze site of onze dienstverlening kunt u contact met ons kantoor opnemen.